HAMMERGLASS OG BÆREDYGTIGHED

FN har defineret 17 globale bæredygtighedsmål med det formål, at medlemslandene ved fælles indsats skal nå målene senest i 2030. Hammerglass har udvalgt fire af målene som særligt vigtige for os, da vi her som virksomhed har mulighed for at arbejde for en mere bæredygtig fremtid.

MÅL 3, GOD SUNDHED OG VELVÆRE

Ved løbende at arbejde ud fra og forbedre vores IVS-virksomhedssystem kan vi gøre følgende:

 • Starte alle produktionsskift med en gennemgang af Det Grønne Kors.

 • Vedligeholde vores medarbejderes sygeforsikring med SPP/DKV for derved at forkorte ventetiderne og lette en hurtig tilbagevenden til arbejdet, hvis medarbejderne har behov for specialistpleje.

 • Følge standarderne i vores arbejdsmiljøcertifikat ISO 45001.

MÅL 4, GOD UDDANNELSE

Kyndige og veluddannede medarbejdere sikrer virksomhedens arbejdspladser og bidrager til vækst. For at sikre fremtidige beskæftigelsesbehov skal industrivirksomheder informere de unge om, hvilke kompetencer der vil være brug for. På samme måde skal branchen have en dialog med kommune og uddannelsesenheder, så de unge kan tilbydes relevante studier. Hammerglass skal derfor gøre følgende:

 • Udvide vores medarbejderes faglige viden gennem jobrotation.
 • Tilbyde vores medarbejdere gode muligheder for efteruddannelse.
 • Deltage i GLA-programmet for gymnasielærlinge, hvor gymnasieelever kombinerer studierne med industriel oplæring.
 • Tage aktivt del i Båstad-industrigruppens kompetenceforsyningsinitiativ.

MÅL 9, BÆREDYGTIG INDUSTRI, INNOVATIONER OG INFRASTRUKTUR

Baseret på vores ISO 9001- og ISO 14001-certifikater skal Hammerglass arbejde for at nå SDG’s mål 9 ved hjælp af følgende:

 • Investere i maskiner og udstyr, der reducerer vores miljøpåvirkning.
 • Fortsætte vores R&D arbejde, hvor Bæredygtighed altid er et af fokusområderne.
 • Aktivt at påvirke vores medarbejdere til at vælge elbiler i stedet for fossildrevne køretøjer ved at investere i god opladningsinfrastruktur og ved at tilbyde medarbejderne opladning til lave priser.
 • Fortsætte med at udvikle, tilbyde, sælge og montere bæredygtige infrastrukturløsninger langs veje og jernbaner.

MÅL 12, BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Hammerglass skal arbejde ud fra ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 45001-standarderne, hvor bæredygtighed er grundlaget for hele vores forretning.

 • Alt polykarbonataffald i produktionen samt genvundet materiale fra tidligere installationer skal genbruges i ny polykarbonatproduktion.
 • Vores kerneprodukter skal være EPD-certificerede.
 • Vores interessenter skal løbende holdes orienteret om vores produkter og virksomhed via passende produktmærkning, en opdateret hjemmeside, informative nyhedsbreve og relevant information på sociale medier.

Hammerglass & CSR – Vi tager ansvar!

Et aktivt engagement for samfundet er vigtigt for os! Der kræves mange strå for at bygge en myrehob, men den bliver aldrig færdig, hvis det altid skal være “de andre” som henter stråene. Derfor forsøger vi at tage vores ansvar på det lokale plan, samtidig med at vi stræber efter et aktivt samfundsengagement også i et større perspektiv.

Miljø

Hammerglass AB er miljøcertificeret iht. ISO 14001:2015 og har i det daglige et aktivt fokus på genbrug og miljøarbejde. Vi investerer løbende i ny produktionsteknik. Et af kravene for en investeringsbeslutning er, at den nye teknik kan påvise en tydelig reducering af miljøpåvirkningen.

Erhvervsfaglig student

Båstad kommune var blandt de første som tilbød muligheden for at tage en tilpasset erhvervsuddannelse parallelt med en gymnasial eksamen. Vi beskæftiger i dag to erhvervsfaglige studenter indenfor industriprogrammet, som er hos os i virksomheden i 3 dage om ugen under 3 år. I denne tid skal de lære de tilstrækkelige praktiske færdigheder for at kunne ansættes hos os – eller hos en andet industrivirksomhed.

Idræt

Vi støtter vores lokale idrætsforeninger med bidrag til deres virke.

Nattevandrerne

De svenske Nattevandreres gule jakke er blevet et veletableret symbol på tryghed for ungdommen og unge voksne. Nattevandrerne har siden 1989 arbejdet for, at der er voksne rollemodeller, medmenneskelig støtte og social tryghed blandt unge, når de færdes udenfor om aftenen og om natten. Nattevandrernes tilstedeværelse forhindrer også kriminalitet som hærværk, vold og stofmisbrug. Ved at støtte Nattevandrerne støtter vi vores unge!

Till Nattvandrerne

Søredningsselskabet

Sammen med Industrigruppen på Bjäre støtter vi søredningsselskabet i Torekov for at de kan opfylde deres aktive livreddende indsats til havs. Vi har bl.a. bidraget med midler til indkøb af en jetdrevet livredningsbåd samt til en ny foreningslokal.

The Cinnamon Bun Project

Al forskning viser, at uddannelse er den tredje verdens vej ud af fattigdommen - såvel for det enkelte individ men også for nationen selv. Desværre er uddannelse ofte dyrt og primært forbeholdt de mere velhavende. Hammerglass har påtaget sig at betale størstedelen af skolepengene for to elever i udkanten af Kapstad i Sydafrika. Både Qhama og Mihlali, begge årgang 2004, er i dag glade high school-elever. Vi har påtage os at følge dem hele vejen til deres eksamen.

Læs mere om Kanelbullen

Vision For All

Hammerglass støtter Vision For All (VFA), en nonprofitorganisation, som gør det muligt for mennesker, som har behov for briller, at studere og arbejde. VFA arbejder for de allerfattigste, som har det største behov for optikerens indsats. Disse mennesker har ingen mulighed for at betale for en synsundersøgelse eller for at anskaffe sig briller. VFA indsamler gode brugte briller i Sverige. Brillerne udmåles og rengøres, hvorefter VFAs optiker og assistenter tager ud i verden for at uddele dem.

Mere om indsamling af briller

Kampen mot cancer

Sammen kan vi bidrage til kræftforskning, bedre behandlinger og at flere mennesker overlever deres kræftdiagnose. Hammerglass støtter de svenske Børnekræftfonden, Brystkræftfonden og Prostatakræftfonden.