HAMMERGLASS OG BÆREDYGTIGHED

hammerglass sustainability 2030 1300x200-8

FN har defineret 17 globale bæredygtighedsmål med det formål, at medlemslandene ved fælles indsats skal nå målene senest i 2030. Hammerglass har udvalgt fire af målene som særligt vigtige for os, da vi her som virksomhed har mulighed for at arbejde for en mere bæredygtig fremtid.

MÅL 3, GOD SUNDHED OG VELVÆRE

Ved løbende at arbejde ud fra og forbedre vores IVS-virksomhedssystem kan vi gøre følgende:

 • Starte alle produktionsskift med en gennemgang af Det Grønne Kors.

 • Vedligeholde vores medarbejderes sygeforsikring med SPP/DKV for derved at forkorte ventetiderne og lette en hurtig tilbagevenden til arbejdet, hvis medarbejderne har behov for specialistpleje.

 • Følge standarderne i vores arbejdsmiljøcertifikat ISO 45001.

MÅL 4, GOD UDDANNELSE

Kyndige og veluddannede medarbejdere sikrer virksomhedens arbejdspladser og bidrager til vækst. For at sikre fremtidige beskæftigelsesbehov skal industrivirksomheder informere de unge om, hvilke kompetencer der vil være brug for. På samme måde skal branchen have en dialog med kommune og uddannelsesenheder, så de unge kan tilbydes relevante studier. Hammerglass skal derfor gøre følgende:

 • Udvide vores medarbejderes faglige viden gennem jobrotation.
 • Tilbyde vores medarbejdere gode muligheder for efteruddannelse.
 • Deltage i GLA-programmet for gymnasielærlinge, hvor gymnasieelever kombinerer studierne med industriel oplæring.
 • Tage aktivt del i Båstad-industrigruppens kompetenceforsyningsinitiativ.

MÅL 9, BÆREDYGTIG INDUSTRI, INNOVATIONER OG INFRASTRUKTUR

Baseret på vores ISO 9001- og ISO 14001-certifikater skal Hammerglass arbejde for at nå SDG’s mål 9 ved hjælp af følgende:

 • Investere i maskiner og udstyr, der reducerer vores miljøpåvirkning.
 • Fortsætte vores R&D arbejde, hvor Bæredygtighed altid er et af fokusområderne.
 • Aktivt at påvirke vores medarbejdere til at vælge elbiler i stedet for fossildrevne køretøjer ved at investere i god opladningsinfrastruktur og ved at tilbyde medarbejderne opladning til lave priser.
 • Fortsætte med at udvikle, tilbyde, sælge og montere bæredygtige infrastrukturløsninger langs veje og jernbaner.

MÅL 12, BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Hammerglass skal arbejde ud fra ISO 9001-, ISO 14001- og ISO 45001-standarderne, hvor bæredygtighed er grundlaget for hele vores forretning.

 • Alt polykarbonataffald i produktionen samt genvundet materiale fra tidligere installationer skal genbruges i ny polykarbonatproduktion.
 • Vores kerneprodukter skal være EPD-certificerede.
 • Vores interessenter skal løbende holdes orienteret om vores produkter og virksomhed via passende produktmærkning, en opdateret hjemmeside, informative nyhedsbreve og relevant information på sociale medier.