BROER

CE-mærkede glasløsninger til broer ved vej & jernbane

hammerglass infrastruktur broar 1300x150-8

Broer med Hammerglass

Støjskærme og faldsikringer på broer kan i højeste grad kan være såvel funktionelle som også dekorative. Hammerglass står parat med glas- og fastgørelsesløsninger til alle tænkelige broløsninger ved veje og jernbaner, som også for gang- og cykelbroer. Med store valgmuligheder mht. fastgørelse på broen og montage af Hammerglass-pladerne kan broen blive til meget mere end kun en transportvej. Overfladebehandlingen med nanoteknologi bidrager til at tilsmudsninger fra udstødningsgasser, olie og asfalt ikke sætter sig så fast som på sædvanligt glas. Den estimerede levetid er sat til mere end 40 år.

Farve og lys

Med mønstre, farver og belysning skabes et attraktivt blikfang. Hammerglass-pladerne kan forsynes med påtryk i silketryk eller digitaltryk, hvilket åbner op for uendelige muligheder til individuel udformning. Pladerne kan f.eks. forsynes med by- eller kommunevåbenet, eller med et mønster, som gentages i jævne afstande. Ved større serier er der mulighed for at få Hammerglass-pladerne gennemfarvet. En Hammerglass-plade med påtryk (eller gennemfarvet Hammerglass) med LED-belysning er et attraktivt blikfang når det begynder at blive mørkt.

 

Læs mere om HammerArt

Glaspaneler til bro langs vej

Ikke to broer er ens. I tæt bebyggede områder er der ofte behov for støjdæmpende løsninger, mens stænkbeskyttelse eller faldbeskyttelse kan være at foretrække under andre omstændigheder.

hammerglass infra bro bullerskärm

STØJDÆMPERE

Systemerne BRIDGE-2 og BRIDGE-3 er komplette støjskærmsløsninger til montering på broer både ved veje og jernbaner. Alt efter broens udformning forankres konstruktionen i bropillerne eller på ydersiden af broens kant.

 

 • BRIDGE-2: Varmgalvaniserede stolper til sidemontering på brorækværksstolper
 • BRIDGE-3: CE-mærket system til montering i broens kantbjælke
 • Hammerglass-pladerne monteres på ydersiden af stolperne med en udvendig støtteplade og en kraftig klemmeprofil
 • Højde op til 6 meter
 • Kan udstyres med mønster mod fuglekollisioner

 

Læs mere om system BRIDGE-2 og BRIDGE-3

hammerglass bro stänkskydd

STÆNKBESKYTTELSE

Hammerglass' robuste stænkbeskyttelse er designet til viadukter og trafikområder med kørebaner i flere niveauer. Det vinklede stolpesystem er baseret på samme princip som Hammerglass' elbeskyttelsesskærme. Konstruktionen boltes normalt fast på siden af broens kant, men ved brorenoveringer eller nybyggeri kan stolpesystemet også monteres ved hjælp af fodplader under rækværkets stolper.

 

Læs mere om el-beskyttelsesskærme

Glaspaneler til bro ved jernbane

Broer langs jernbaner kræver generelt ekstra stabile konstruktionsløsninger for at kunne modstå vibrationer og vindtrykket fra de passerende tog. Hammerglass' støjdæmpende systemer BRIDGE og GROUND opfylder de høje krav, der stilles til stabilitet og sikkerhed ved montering langs med jernbaner.

hammerglass bullerdämpare mark-2 bullerskärm

STØJDÆMPERE PÅ MUR

GROUND-2 er et CE-mærket støjskærmsystem med gennemprøvede løsninger til fastgørelse af stål og Hammerglass. GROUND-2 er konstrueret til montage i boltgruppe på mur.

 

Når Hammerglass’ GROUND-system monteres på en jernbanebro, forsynes alle skærme med jordingsskinner, og hvert fag jordes separat. Et 45-graders ombuk i toppen af Hammerglass-pladerne afstiver konstruktionen og bidrager samtidig til effektiv reduktion af lavfrekvent støj fra tog.

 

 • Komplet CE-mærket system til montage i boltgruppe i terræn eller på mur
 • Hammerglass-pladerne monteres på ydersiden af stolperne med en kraftig klemmeprofil
 • Separat jording af hvert fag
 • Bukket top på skærmen for øget stabilitet
 • Højde op til 6 meter
 • Kan udstyres med mønster mod fuglekollisioner

 

Læs mere om system GROUND-2

hammerglass bro bullerskydd bullerdämpare

STØJDÆMPERE I BROENS KANTBJÆLKE

Når Hammerglass’ BRIDGE-system monteres på en jernbanebro, forsynes alle skærme med jordingsskinner, og hvert fag jordes separat. Et 45-graders ombuk i toppen af Hammerglass-pladerne afstiver konstruktionen og bidrager samtidig til effektiv reduktion af lavfrekvent støj fra tog.

 

 • BRIDGE-2: Varmgalvaniserede stolper til sidemontering på brorækværksstolper
  BRIDGE-3: CE-mærket system til montering i broens kantbjælke
 • Hammerglass-pladerne monteres på ydersiden af stolperne med en udvendig støtteplade og en kraftig klemmeprofil
 • Separat jording af hvert fag
 • Bukket top på skærmen for øget stabilitet
 • Højde op til 6 meter
 • Kan udstyres med mønster mod fuglekollisioner

 

Læs mere om system BRIDGE-2 og BRIDGE-3

hammerglass gångbro

PASSAGEROVERGANG

I og med at hele bygningsprojekter skal foregå mens trafikken ruller normalt på sporene kræves det, at det meste af konstruktionerne kan bygges direkte ved sporområdet, for derefter at kunne blive løftet på plads. Vores montører sætte alle ruder på plads mens stålskelettet ligger på marken, og hele konstruktionen løftes. Denne type af løft er næsten umuligt med normalt glas, da bevægelser i strukturen ville medføre at glasset knuses.

 

Alle ruder opmåles og produceres individuelt, så selv om konstruktionen ikke passer 100% i forhold til tegningen, kan montagen af ruderne foregå uden problemer.

 

 • Alle ruder opmåles og produceres individuelt
 • Indglasning er foretaget på montagestedet, for derefter at blive løftet på plads
 • Minimerer tiden for sporet at sporet skal spærres
hammerglass elskyddstak

EL-BESKYTTELSESSKÆRME

El-bestyttelsestag til montering over køreledninger, udviklet sammen med det svenske Trafikverket. Skærmtagene er styrkeberegnet ud fra sne-, vind- og toglast. Tagløsningen opfylder retningslinjer for el-sikkerhed ved montage på bro over jernbanespor. Konstruktionen sammensmelter med omgivelserne og udgør samtidig en tæt afskærmning ned mod den strømførende køreledning.

 

 • 12 mm tykt Hammerglass, monteret i et vinklet stolpesystem,  boltet fast på siden af broens kantbjælke
 • Tæt afskærmning mod den strømførende køreledning
 • Styrkeberegning ud fra sne-, vind og toglast
 • Vand- og pillesikker
 • UdførelsesklasseEXC2 eller EXC3
 • Opfylder også de til støjskærme stillede krav i henhold til CE-standarden EN-14388

 

Læs mere om el-beskyttelsesskærme

Gang- & cykelbro

Fleksible løsninger til fodgænger- og cykelbroer. Montering i eksisterende konstruktion eller til gang- og cykelbroens projekttilpassede fastgørelsessystem. Hammerglass-panelerne produceres individuelt efter konstruktionen er på plads. Pladerne kan leveres klare, uigennemsigtige, farvede eller printede og endda udstyret med LED-belysning.

hammerglass gångbro cykelbro

HELE BROEN KAN LYFTAS PÅ PLADS

For at ruderne skal passe perfekt sammen, tages alle mål, efter at broens stålkonstruktion er blevet produceret. Alle Hammerglass-paneler kan derfor formes som parallelle trapezer efter individuelle mål for herved præcist at kunne følge jord- og horisontlinjerne.

 

Hammerglass-pladerne produceres i nøjagtig størrelse og kan sættes på plads direkte på fabrikken eller på byggepladsen. Når monteringen er afsluttet, løftes de enkelte brosektioner – eller hele broen – på plads med kran. Selvom konstruktionerne er stabile, vil denne type løft være nærmest umulig at udføre med almindeligt glas, da bevægelserne i strukturen ville få glasset til at gå i stykker.

 

Med Hammerglass i konstruktionen minimeres den tidsperiode, hvor vejbanen eller baneområdet skal lukkes af, for at man kan få broen på plads.

hammerglass bro

PROJEKTTILPASSET  FASTGØRELSESSYSTEM

Hammerglass deltager gerne aktivt allerede i broens konstruktionsfase for at sikre korrekt fastgørelse og dimensionering.

 

Hvis der er en eksisterende bærende konstruktion, kan Hammerglass-pladerne normalt monteres direkte i den. Hvis byggeriet skal suppleres med fastgørelsesdetaljer, hjælper vi gerne med at finde frem til passende forslag.

 

Hvis kunden ønsker en helt egen løsning, stiller vores designere deres knowhow til rådighed, så vi kan udarbejde nogle kreative forslag, konstruktionstegninger og styrkeberegninger.

 

hammerglass bro färg led-belysning

FARVE, TRYK OG BELYSNING

Den mest almindelige løsning til gang- og cykelbroer er en klar eller uigennemsigtig Hammerglass-plade. Dog er mulighederne for personligt design stort set ubegrænsede, når det drejer sig om design, farve og belysning.

 

 • Pladerne kan have screen-tryk med raster eller specialdesignede mønstre for at forhindre fuglekollisioner
 • Kantpoleret Hammerglass med blåt rastertryk med LED-belysning giver en bro, der er gennemsigtig om dagen, men som lyser blåt i aftenmørket
 • LED-belysningen i rækværket kan rettes mod Hammerglass-panelerne for at give aftenbelysning
 • Variabel LED skaber iøjnefaldende effekter
 • Ved større serier kan Hammerglass-pladerne leveres helt gennemfarvede. genomfärgade  

 

Læs mere om farve & tryk

Konstruktion og montage

Hammerglass-pladerne er fleksible og kan formes, således at de kan tilpasses til montering på bøjede profiler. Skærmen kan hældes i valgfri vinkel, alt efter ønsket støjrefleksion, lysrefleksion og sneansamling. Vandafløbet kan ledes ind mod broen eller ned under skærmen. Kontakt os allerede i idéfasen. Vores konstruktører hjælper gerne med tegninger forslag til funktionelle løsninger. Vi giver gerne tilbud på komplette projekter: Målskårne Hammerglass-plader, stolper, fastgørelsessystemer og montage.

 • Pladerne produceres efter mål efter at stålskelettet osv. er færdig monteret
 • Færdige løsninger til fastgørelse og montage
 • Frit udsyn over omgivelsen
 • 300 gange stærkere end glas
 • Vejer kun halv så meget som glas
 • Minimal vedligeholdelse