Publiceret 2021-10-10

Mød Mats Lindmark, seniorrådgiver inden for beskyttelse og sikring af virksomheder!

Mats Lindmark er seniorrådgiver inden for beskyttelse og sikring af virksomheder, og han har tidligere været sikkerhedschef for specialejendomme som ejer, forvalter og udvikler mange af Sveriges mest sikre ejendomme. På kundelisten er blandt andet politiet, forsvaret og Sveriges domstole.

Hej Mats – og tak for, at du vil være med! Hvor vigtige mener du, at de rette kompetencer er ved udarbejdelse af risikoanalyser?
– Meget vigtige. Tiltag til øget sikkerhed skal altid baseres på en form for risikoanalyse, det vi kalder RSA – risiko- og sårbarhedsanalyse. Den skal afspejle en eventuel bedømmelse af forbrydelse/risiko i virksomheden og udpege relevante beskyttelsesområder og beskyttelsestiltag. Det stiller naturligvis krav til en vis kompetence hos rekvirenten, og de forefindes desværre ikke altid. Vi anbefaler, at man i så fald benytter selvstændige rådgivere med de relevante kompetencer inden for skadesforebyggende indsatser. Det er også vigtigt at inddrage både økonomiske aspekter og arbejdsmiljørelaterede spørgsmål i beslutningsgrundlaget, inden bestillinger afsendes til leverandørerne.

Hvilke tendenser ser du inden for dit ejendomsområde?
– Samfundsudviklingen er ændret drastisk de senere år. Volden er blevet mere rå og hensynsløs med mindre omtanke for påvirkning af udenforstående. Med andre ord kan personer i et nærmiljø blive dræbt på grund af vold og kriminalitet rettet mod helt andre personer. Volden foregår også langt oftere i det offentlige miljø og på steder, hvor offentligheden færdes.

Hvad gør du dig af tanker om velbegrundede valg – at vælge løsninger fra virksomheder, der er certificerede inden for bæredygtighed og ydeevne og registrerede i de førende miljødatabaser?
– Vi skal altid træffe oplyste beslutninger. Aspekter som omkostningseffektivitet, bæredygtighed, miljø osv. er vigtige ved alle byggerier og ikke mindst ved valg af sikkerhedsprodukter. Certificering af produkter indebærer omfattende test og bedømmelser inden udstedelse af et certifikat. Det skaber en tryghed vedrørende funktion og ydeevne. For mit eget vedkommende så er det en selvfølge, at jeg kun samarbejder med etablerede virksomheder og tilhørende produkter, som i ord og handling sender et signal om, at de arbejder med kvalitet i højeste klasse, og at de driver virksomhed og udvikling af produkterne, som sikrer, at de vil være på markedet i mange år.

Læs mere om vores certifikater

Flere nyheder