hammerglass bullerskarm forbifartstockholm hjulsta 14 1300x400-8

FÖRBIFART STOCKHOLM - HJULSTA SÖDRA

Tre kilometer bullerskärm utan stolpar i projekt Förbifart Stockholm

2018 skickade Trafikverket ut en förfrågan om en överlappande, stolpfri bullerskärm i olika gröna nyanser till projektet Förbifart Stockholm. Skärmen skulle dessutom förses med ett screentryck som inflygningsskydd för fåglar.

Teknisk Specifikation
Ca 3000 meter bullerskyddsskärm med stolpfri konstruktion, varav 2100 meter är transparent och 900 meter är absorbent. 1750 meter av den transparenta delen har även en absorbentlåda. Varje fack är inmätt och anpassat med parallelltrapets utformning för att följa brons lutning.

Prestanda
CE-märkt enligt SS-EN 14388 med följande egenskaper:

  • Akustiska krav enligt klass B3 i SS-EN 1793-2
  • Mekaniska krav enligt SS-EN 1794-1:2011 samt SS-EN 1794-2
  • Vindlast beräknad enligt EN 1991-1-4 Terräng typ II
  • Snölastkrav enligt SS-EN-1:2011 Annex E, med ploghastighet 60 km/h
  • Stenskott: Skärm ska testas och uppfylla krav enligt 1794-1:2011 Annex C Stenskott

Material

  • 12 mm Hammerglass i tre gröna nyanser med screentryckt inflygningsskydd för fåglar
  • Varmförzinkat stål i utförandeklass EXC2

 Läs mer om projektet här

Installation
2020-2022

System
Hammerglass bullerskärm utan stolpar

Byggherre
Trafikverket

Beställare
JV Hjulsta-S-konsortiet Implenia-Veidekke

Flere referencer