SIKKERHETSNIVEAUER

Den rette beskyttelsesklasse til de rette beskyttelsesbehov

hammerglass automotive sikkerhetsniveauer

Vælg det rette sikkerhedsniveau

Vejarbejde, minedrift, stenbrud eller udrykning? Behovet for sikkerhedsniveau er afhængigt af hvilken type arbejde der udføres. Ved normale arbejder er Modstandsklasse 1 mere end tilstrækkelig. Dette modsvarer 8 mm Hammerglass i frontruden, for at eliminere risikoen for glasbrud. Når maskinen avendes i ekstrem krævende miljøer, med risiko for flyvende sten i høj hastighed eller eksplosioner, kan det være, at der skal bruges tykkere RABS-godkendte ruder rundt omkring i hele førerhuset. Vores modstandsklasser hjælper dig med at finde det rigtige sikkerhedsniveau til det rigtige job.

hammerglass automotive hytt skyddsklass 1

MODSTANDSKLASSE 1

Ved enklere maskinarbejde meden vis risiko for stenskud. Oftest frontrude og/eller siderude på gravemaskine, hjullæsser, traktor osv. Originalruden udskiftes til 8 mm Hammerglass, som monteres på samme vis som den originale rude.

 

Beskyttende foranstaltning: Den originale rude udskiftes med en Hammerglass-rude

Montering: På samme vis som den originale rude
Beskyttelsesspecifikation Frontrude: 8 mm Hammerglass, hel/delt
Beskyttelsesspecifikation Bomrude: 8 mm Hammerglass
Tilvalg: ScreenSaver-beskyttelsesfilm til forruden

hammerglass automotive hytt skyddsklass 2

MODSTANDSKLASSE 2

Til hårdt belastende arbejdsmiljø, ved arbejde med maskiner med risiko for stenslag og/eller faldende sten og mod hærværk. De originale ruder udskiftes med 8 mm/12 mm Hammerglass, som monteres på samme måde som originalruden.

 

Beskyttende foranstaltning: Den originale rude udskiftes med en Hammerglass-rude
Montering: På samme vis som den originale rude
Beskyttelsesspecifikation Frontrude: 8/12 mm Hammerglass, hel/delt
Beskyttelsesspecifikation Øvrige ruder: 8/12 mm Hammerglass
Tilvalg: ScreenSaver-beskyttelsesfilm til forruden

hammerglass automotive hytt skyddsklass 3

MODSTANDSKLASSE 3

Ved arbejde med risiko for detonation af forsagere, risiko for eksplosioner fra siden, samt ved stenknusning eller risiko for stenskred. Kabinen skal have en flugtvej via et evakueringsvindue. Denne skal være tilgængelig for føreren i tilfælde af et stenskred, som blokerer for andre udgange. Evakueringsruden skal også kunne åbnes udefra.

 

Beskyttende foranstaltning: Alle ruder udskiftes med Hammerglass, forruden monteres i eksplosionstestet stålramme, RABS-godkendt løsning
Montering: Stålrammen monteres på førerhuset uden indgreb i køretøjets chassis
Beskyttelsesspecifikation Frontrude: 12 mm Hammerglass i stålramme
Beskyttelsesspecifikation Øvrige ruder: 12 mm Hammerglass
Tilvalg: ScreenSaver-beskyttelsesfilm til forruden, eller ScreenSaver beskyttelsesrude

Eksplosionstestet for det højeste sikkerhedsniveau - dette er RABS

RABS er den betegnelse for køretøjsruder, der viser, at ruderne opfylder en kombination af internationale sikkerhedsstandarder. Ved at bruge en RABS-klassificeret løsning opfyldes kravene i forhold til personbeskyttelse ved arbejde med risiko for stensprængning, faldende sten og stenknusning. For at kunne blive mærket som "RABS Approved" skal ruderne have opnået godkendte resultater i alle fire tests. Hammerglass 12 mm i stålramme opfylder kravene for RABS. 

R43 ECE Regulation No.43 (R43). En omfattende serie af tests for køretøjsglas, bl.a. ridsebeskyttelse, UV-beskyttelse, belastningsgrad. Obligatorisk for alle køretøjer.
AXE Skarp genstand (EN 356, P8B), hvor ruden har modstået 72 slag med en maskinmonteret økse, uden at øksen har slået hul på glasset.
BLAST Trykbølge ved detonation (EN 13124-2, EXR 2), en test hvor 3 kg TNT er blevet detoneret i en afstand på 3 meter fra rude i godkendt stålramme. Ruden er monteret i stålramme for at ikke trykkes ind i kabinen.
STONE Tung genstand med stor hastighed (EN 15152-2), hvor et 1 kg tungt aluminiumsprojektil skydes mod ruden med en hastighed på 450 km/h og en vinkel på 90 grader. Modsvarer en stor sten med høj hastighed.
FOPS Falling Object Protective Structure/FOG Falling Object Guard (EN ISO 3449, ISO 10262, ISO 8083). I testen fryses hele konstruktionen ned til -18°C, hvorefter en 227 kg tung stålcylinder falder ned på ruden fra 5,2 meters højde, hvilket svarer til en kraft på 11.600 joule.

Helbred og sikkerhed

Kravene for personsikkerheden for arbejde i krævende miljøer øger. Der stilles bl.a. krav om, at arbejdsgiveren skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at medarbejderen ikke får dårligt helbred eller udsættes for ulykker.

Ved anvendelse af hydraulikhammere eller andet udstyr til at demolere kampesten eller fast bjergvægge, skal der for arbejderne træffes foranstaltninger til beskyttelse mod støv og detonerende forsagere samt at de træffes af gennem luften flyvende sten.

Der skal træffes foranstaltninger for at arbejderne ved knuseanlægget ikke rammes af sten, som flyver omkring pga. detonerende forsagere.

hammerglass dolskydd

Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres i et sundt og sikkert miljø. Der skal træffes betryggende beskyttelsesforanstaltninger mod skader forårsaget af fald, sammenstyrtning, brand, eksplosion, elektrisk strøm eller lignende.

 

Arbejdsgiveren skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at medarbejderen ikke får dårligt helbred eller udsættes for ulykker. Udgangspunktet skal være, at alt, der kan medføre dårligt helbred eller ulykker, skal ændres eller udskiftes, så risikoen for dårligt helbred eller ulykker undgås.

 

Enhver, der fremstiller, importerer, overdrager eller bortleaser en maskine, værktøj, værnemidler eller andet teknisk udstyr, skal sikre, at udstyret giver tilfredsstillende sikkerhed mod dårligt helbred og ulykker, når udstyret frigives på markedet, udleveres til brug eller sælges.