STØJSKJÆRME

CE-mærkede støjskærme til veje, broer og jernbaner

hammerglass infrastruktur bullerdampning 1300x150-8

Gennemsigtige støjskærme

CE-mærkede støjskærmsløsninger til veje, broer og jernbaner. Pladernes lave vægt og den hårde overflade gør Hammerglass til et populært valg både ved projektering og ved udskiftning af glas. Nanoteknologi bidrager til at tilsmudsninger fra udstødningsgasser, olie og asfalt ikke sætter sig så fast som på sædvanligt glas. Den estimerede levetid er sat til mere end 40 år. Hammerglass støjskærme findes i brorækværker og trafikdelere samt langs veje og jernbanelinjer i Sverige, Norge og Finland.

Vores løsninger er CE-mærkede

Støjskærme langs veje skal være CE-mærkede i henhold til EN 14388 – uanset om de er af træ, aluminium, glas eller plast. Den eneste undtagelse fra kravet om CE-mærkning er skærme, der er bygget på stedet af løst tømmer. Er elementerne derimod produceret på en fabrik, skal skærmen være CE-mærket. At en skærm er CE-mærket betyder dog ikke automatisk, at der er tale om et kvalitetsprodukt, eller at den lever op til de krav, som kunden ønsker opfyldt. Formålet med CE-standarden er, at det skal være nemmere at stille krav, da alle produkter er blevet testet eller beregnet ud fra samme målestok, men kravene skal specificeres for at kunne give mening i forhold til det leverede produkt. Hammerglass’ støjskærme er CE-mærkede efter gældende standard. 

Tips og råd vedrørende CE-mærkning

Støjdæmpning

Effekten af en støjskærm beror dels på skærmens højde og tykkelse og dels på de forbikørende køretøjers hastighed. En effektiv støjskærm er 4-6 meter høj. Vi kan være behjælpelige med en akustikberegning, for at finde ud af hvor høj skærmen bør være med hensyn til de lokale forudsætninger. For yderligere at øge den støjreducerende effekt kan det støjabsorberende Hammerfoam-materiale monteres i kombination med Hammerglass.

Hammerglass-dimension Støjdæmpning
Hammerglass 8 mm 31 dB Rw
Hammerglass 10 mm 32 dB Rw
Hammerglass 12 mm 34 dB Rw
Hammerglass 15 mm 35 dB Rw
Hammerglass 17 mm 36 dB Rw
Støjdæmpning HMG 12 mm + Hammerfoam 55 mm 37 dB Rw
31 dB DLr

Stolper og fastgørelsessystemer

Hammerglass har en bred portefølje af stolper og monteringsløsninger, der kan tilpasses alt efter, hvordan skærmen skal placeres og monteres. Stolperne kan forankres i en bros rækværk, på sokler eller på en mur – og styrken beregnes ud fra højde og påvirkning. Hammerglass-pladerne er oftest 12 mm tykke. Inden pladerne tilskæres måles hvert enkelt afsnit individuelt, hvilket muliggør en produktion af skærme, som følger terrænets niveau. Derfor behøves støjskærmen ikke trappes ved niveauforandringer. Højden og udformningen tages frem for hvert enkelt projekt. Pladerne sikres med en wire eller med gennemgående bolte. Pladerne kan også forsynes med et mønster, i reglen et opalt påtryk mod fuglekollisioner.

hammerglass bullerskärm stolpfri hjulsta

Gennemsigtig støjskærm uden stolper

Se, men ikke høre! Hammerglass' nye CE-mærkede støjskærm skal bruges i Förbifart Stockholm-området og er ganske selvbærende. Ved at bukke Hammerglass-pladerne, hvor der faktisk skulle have været en stolpe, bliver skærmen i sig selv så stiv, at der ikke behøves stålstolper mellem glaspladerne.

 

Skærmen er udstyret med tynde fuglebeskyttende striber, der ikke kan ses på afstand, men som stadig vil blive registreret af fuglene. Resultatet er en næsten usynlig støjskærm!

 

Download produktark

Download brochure

Se vores film om Stolpefri

Læs mere

hammerglass bullerskärm system mark-2

SYSTEM GROUND-2

Komplet CE-mærket system til montage i boltgruppe i terræn eller på mur, langs vej eller jernbanespor. Kan leveres i op til 6 meters højde.

 

Varmgalvaniserede firkantstolper med fodplade til bundmontage. Kan monteres på støttemur eller med jordspyd. Hammerglass-pladerne klemmes ind mellem en VKR-stolpe og en kraftig klemmeprofil samt sikres med en wire i overkanten. Hammerglass-pladerne monteres på indersiden af stolperne (mod vejen).

 

Ved montage på boltgruppe i terræn kan skærmene med fordel nedgraves ca. 20 cm for at at forhindre støjspredning under skærmen. Ved montering langs jernbanen forsynes alle skærme med jordingsskinner, og hvert element jordes separat. Et 45-graders ombuk i toppen af Hammerglass-pladerne afstiver konstruktionen og bidrager samtidig til effektiv reduktion af lavfrekvent støj fra tog. 

 

Skærmene kan forsynes med et mønster mod fuglekollisioner.

   

Download produktark   Læs mere om farve & tryk

hammerglass bullerskärm
TEKNISK SPECIFIKATION GROUND-2  

Maks bredde

Maks skærmhøjde (ved bredde 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Godsdimension VKR

Godsdimension U-profil

Godsdimension klemmeprofil

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Tykkelse Hammerglass-plader 12, 15 og 17 mm

Kan skæres som paralleltrapez

Kan udstyres med mønster mod fuglekollisioner

Ja

Ja

Støjdæmpningsklasse  B3 (12 mm)
Støjdæmpning 12 mm - 34 dB Rw
12 mm - 30 dB DLr
15 mm - 35 dB Rw
17 mm - 36 dB Rw
hammerglass broståndare system bro-2

SYSTEM BRIDGE-2

Komplet system til montage på brorækværksstolper langs vej eller jernbanespor. Kan leveres i op til 6 meters højde.

 

Varmgalvaniserede stolper til sidemontering på brorækværksstolper. Hammerglass-pladerne monteres på ydersiden af stolperne med en udvendig støtteplade og klemmeprofil. Om nødvendigt kan pladerne sikres med wire i overkanten. Montagen udføres fra broens inderside.

 

Ved montering langs jernbanen forsynes alle skærme med jordingsskinner, og hvert element jordes separat. Et 45-graders ombuk i toppen af Hammerglass-pladerne afstiver konstruktionen og bidrager samtidig til effektiv reduktion af lavfrekvent støj fra tog.

 

Skærmene kan forsynes med et mønster mod fuglekollisioner. 

   

Download produktark

hammerglass bullerskärm
TEKNISK SPECIFIKATION BRIDGE-2  

Maks bredde

Maks skærmhøjde (ved bredde 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Godsdimension VKR

Godsdimension U-profil

Godsdimension klemmeprofil

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Tykkelse Hammerglass-plader 12, 15 og 17 mm

Kan hældes indad/udad

Kan skæres som paralleltrapez

Kan udstyres med mønster mod fuglekollisioner

Ja

Ja

Ja

Støjdæmpningsklasse  B3 (12 mm)
Støjdæmpning 12 mm - 34 dB Rw
12 mm - 30 dB DLr
15 mm - 35 dB Rw
17 mm - 36 dB Rw
hammerglass bullerskärm system bro-3

SYSTEM BRIDGE-3

Komplet CE-mærket system til montage på ydersiden af kantbjælken af en vej- eller jernbanebro. Kan leveres i op til 6 meters højde.

 

Hammerglass-pladerne klemmes ind mellem en VKR-stolpe og en kraftig klemmeprofil, og kan om nødvendigt sikres med wire i overkanten. Normalt vinkles skærmen udad, således at vejrækværkets arbejdsbredde kan opretholdes.

 

Ved montering langs jernbanen forsynes alle skærme med jordingsskinner, og hvert element jordes separat. Et 45-graders ombuk i toppen af Hammerglass-pladerne afstiver konstruktionen og bidrager samtidig til effektiv reduktion af lavfrekvent støj fra tog.

 

Skærmene kan forsynes med et mønster mod fuglekollisioner.

   

Download produktark

hammerglass bullerskärm bro-3
TEKNISK SPECIFIKATION BRIDGE-3  

Maks bredde

Maks skærmhøjde (ved bredde 2000 mm)

2000 mm

6000 mm

Godsdimension VKR

Godsdimension U-profil

Godsdimension klemmeprofil

100 x 100 x 6 mm

44 x 26 x 4 mm

8 mm

Tykkelse Hammerglass-plader 12, 15 og 17 mm

Kan hældes indad/udad

Kan skæres som paralleltrapez

Kan udstyres med mønster mod fuglekollisioner

Ja

Ja

Ja

Støjdæmpningsklasse B3 (12 mm)  
Støjdæmpning 12 mm - 34 dB Rw
12 mm - 30 dB DLr
15 mm - 35 dB Rw
17 mm - 36 dB Rw
hammerglass bullerabsorbent hammerfoam

STØJABSORBENT HAMMERFOAM

Hammerfoam leveres som et komplet støjabsorberende system til montering på bro, mur, langs veje eller jernbanespor.

 

Systemet baserer på en færdig monteret Hammerglass Ground- eller Bridge-løsning som kompletteres med en højt absorberende måtte, som klemmes fast på Hammerglass-pladen. Hammerfoam vendes for jernbaner ind mod sporsiden og for veje mod vejsiden. På ydersiden af skærmen sidder den hærværkssikre Hammerglass-plade, som desuden er gravet 20 cm ned i jorden. Hammerfoam kan også bruges som støjdæmper i kombination med andre materialer - for eksempel lakerede stålplader - som i den 400 m lange vejrbeskyttelse på Rosengård station.

 

Hammerfoam er flammehæmmende, UV-bestandig og ældningsbestandig. Den tåler kemikalier og højtrykrens ved graffitifjernelse. Hammerfoam er ikke vandabsorberende. 

   

Download produktark

hammerglass resecentrum bullerskydd
TEKNISK SPECIFIKATION HAMMERFOAM  

Maks bredde i system Ground-2

Maks skærmhøjde (ved bredde 2000 mm)

Standard højde Hammerfoam

Tykkelse Hammerfoam

Tykkelse Hammerglass-plader

2000 mm

6000 mm

1200 mm

50 mm

12 mm (10, 15, 17)

Brandklasse DIN 4102

Brandklasse EN 13501-1

Klasse B1

Klasse B, S1-S2, d0

Støjdæmpningsklasse Hammerglass 12 mm

Lydabsorptionsklasse Hammerfoam

Vægtet lydabsorptionsfaktor (αw) Hammerfoam

B3

A

0,9

Støjdæmpning med kun Hammerglass 12 mm 34 dB Rw
30 dB DLr
Støjdæmpning HMG-12 + Hammerfoam-55 37 dB Rw
31 dB DLr
hammerglass säkerhetsanordningar wire

Sikkerhedsanordninger

Afhængigt af skærmens placering og udformning kan der være behov for at sikre Hammerglass-pladerne mod at blive revet løs fra deres montering, forhindre skærmen i at blive strømførende, beskytte mod fuglekollisioner mv.

 

 • Hammerglass-pladerne sikres med en wire i toppen
 • Ved montering ved en jernbane bliver hver enkelt skærm jordet med en separat jordingsskinne
 • Den bukkede top giver høj stabilitet og bruges ofte langs jernbaner, hvor der er stor trykbelastning fra de tog, der kører forbi
 • Skærmene kan forsynes med trykt mønster for at undgå fuglekollisioner

Konstruktion og montage

Kontakt os allerede i idéfasen. Vores konstruktører hjælper gerne med tegninger forslag til funktionelle løsninger. Vi giver gerne tilbud på komplette projekter: Målskårne Hammerglass-plader, stolper, fastgørelsessystemer og montage.

 • Pladerne produceres efter mål efter at stålskelettet osv. er færdig monteret
 • Færdige løsninger for fastgørelse og montage
 • 300 gange stærkere end glas
 • Vejer kun halv så meget som glas
 • Intet glasbrud
 • Minimal vedligeholdelse
 • Frit udsyn over omgivelsen