Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse med vores websted (for at tilpasse indholdet, analysere webtrafikken samt for at stille funktioner for sociale medier og annoncer til rådighed). Du godkender anvendelsen af cookies, hvis du surfer videre på webstedet. For mere information om vores private policy klik her>>
2017-12-05

Hammerglass sikrer også politistationer

Ved nybygning af politistationer, skoler, butikker m.m. leveres Hammerglass-ruder i færdige karmløsninger fra vindues- og dørproducenter. Hvis det gælder forstærkning af eksisterende ejendomme, monteres ruderne enten foran eller bag de eksisterende vinduer – som et usynligt gitter. Virksomhedens løsninger sikrer allerede mere end 20 politistationer i Sydsverige, udover de tusinde andre ejendomme, som i løbet af årene siden 1994 er sikret med Hammerglass.

 • 300 gange stærkere end glas
 • Færdige løsninger til ejendomme og køretøjer
 • Sikrer mod bombeattentater, beskydning, hærværk og indbrud

Mod eksplosion og beskydning

Mange udsatte lokaler er tidligere blevet sikret med beskyttelsesfilm, som klistres på rudens inderside. Denne film sikrer mod stenkast og eksplosioner i et meget begrænset omfang (maks. klasse ERP1). Men nutidens trusselbillede ser anderledes ud. En bilbombe med flere hundrede kilogram sprængmiddel knuser ruder i flere kvarterers omkreds. Hammerglass er testet med sprængladninger svarende til 100 kg TNT i 14 meters afstand. Det svage punkt er dog fastgørelsen af karmen i ejendommen. Ved hjælp af karmankre og styrkeberegninger er det dog muligt at finde løsninger til de fleste facadetyper. Selve sikringen udgøres af en 12 mm tyk Hammerglass-rude, som kun vejer 14,4 kg/kvm.

En sædvanlig Hammerglass-rude modstår beskydning fra enkle håndvåben. For alvorligere trusselbilleder findes der Hammerglass i laminerede splintfri versioner, som også sikrer mod beskydning med højhastighedsvåben (modstandsklasse BR6-NS).

Ekstra sikring for udrykningskøretøjer

I de sidste 5 år er hundreder ambulancekøretøjer i hele Norden blevet udstyret med Hammerglass-ruder. Gennem et unikt samarbejde med producenten af forsvarsløsninger, Hutchinson, kan det tilbydes at eftermontere køretøjer...

 • ... som ikke fanger ild og ikke får en nævneværdig højere temperatur i køretøjets indre ved angreb med brandbomber
 • ... så ruderne ikke kan slås i stykker
 • ... så brændstoftanken ikke skydes i stykker
 • ... så de kan køre 100 km med punkterede dæk

Køretøjerne anvendes som både udrykningskøretøjer og som private sikkerhedskøretøjer for politikere, virksomhedsledere, ambassadepersonale osv. Det er også muligt at eftermontere hele eller kun dele af sikringsudstyret på eksisterende køretøjer.


EJENDOM 2019-05-16

Det har aldrig været billiger at få sikret dine værdier og bygninger med Hammerglass

Den svenske krone er lige nu rekordlav i forhold til den danske krone. Hammerglass® produceres i Sverige, og sendes og faktureres direkte ab fabrik.

 • 300 gange stærkere end traditionelt glas
 • Vejer halvdelen af traditionelt glas
 • Indbrudssikkert & hærværkssikret
 • Skudsikkert & Eksplosionssikret
 • Minimalt vedligehold
 • Estimeret levetid på 40 år
 • Testede og certificerede produkter

Kontakt os på info@hammerglass.dk eller tlf. 2835 5328 eller kontakt en af vores forhandlere for mere info.
De kan læse mere om Hammerglass® til Ejendom, Infrastruktur & Automotive her på www.hammerglass.dk


Infrastruktur 2019-02-27

Hammerglass gør livet roligere i Burlöv

Hammerglass er en del af Trafikverkets kæmpeprojekt ”Fyra Spår”, hvor den sydlige stambane mellem Malmö og Lund fordobler sin sporkapacitet. Allerede 2018 startede Hammerglass sit bidrag til et bedre lydmiljø, idet der blev monteret en brudsikker, højeffektiv støjskærm på broen over Lommavägen i Arlöv.

”Fire spor” og togstrækningen mellem Lund og Arlöv bygges i mange sektioner under markniveau for at reducere støjgener for beboere langs strækningen. Men på de steder hvor det er uundgåeligt at toget kører på markniveau, fx ved Burlöv og landsbyens nye pendlerstation, skal der andre støjdæmpende foranstaltninger til.  Her kommer Hammerglass med sine skræddersyede produkter og sin mangeårig erfaring i støjbekæmpelse langs jernbaneskinner og veje til at sørge for, at støjniveauet langs togstrækningen holdes på et ørevenligt niveau. Ordregiver og bygherre for projektet er Trafikverket og hovedentreprenør er konsortiet NCC/OHL.

Under den kommende periode kommer Hammerglass til at bygge yderligere fire støjskærme, som i alt måler en længde på ca. 200 meter. Hele byggeprocessen løber over et tidsrum på tre år, hvoraf den første etape udførtes under efteråret 2018. En komplicerende faktor ved projektet er, at det ikke er muligt at anvende standardløsninger pga. forbipasserende højhastighedstog.

Ulf Bergström, som er ansvarlig for forretningsområdet Infrastruktur hos Hammerglass AB, kommenterer Hammerglass skræddersyede løsning:
– På grund af at vi må dimensionere skærmene ud fra det forhold, at der passerer højhastighedstogsæt med en hastighed på op til 250 km/h, kan vi ikke anvende standardløsninger. Konstruktionen skal tilpasses for at kunne tåle det tryk som dannes, når et tog med høj fart kører forbi. I dette tilfælde hjælper det at kunne arbejde med egne konstruktører, så løsningen kan optimeres med udgangspunkt i materialet. Trafikverket har valgt os på grund af vores gode referencer og produktet, som med sin holdbarhed sikrer en lang livslængde.
Støjskærmene, som monteres i Hammerglass eget stolpesystem, kommer til at være op til ca. fire meter høje og forsynes med et påtrykt motiv, som både reducerer risikoen for påflyvning af fugle men også virker dekorativt.

Den komplette ordresum for Hammerglass arbejde i denne etape løber op på ca. 5,2 millioner SEK, og med tanken om at der i ”Fire spor” gemmer sig mange flere etaper, er der håb om at kunne levere flere løsninger, som bidrager til et mere sikkert og roligere nærmiljø omkring jernbanen.
– Da hele ”Fire spor” er et kæmpeprojekt, som regnes at være færdig i drift 2024, håber vi at vores tjenester vil blive til nytte i fremtiden. En af vores største styrker er, at vi leverer komplette projekter fra idé til slutbesigtigelse og dermed tager ansvaret for både design og konstruktion, lyder den afsluttende kommentar fra Ulf Bergström.

For spørgsmål eller mere information kontakt venligst følgende personer hos Hammerglass Danmark Aps:
Kim Walbom, Regionsansvarlig Hammerglass Danmark: kim.walbom@hammerglass.dk, +45 2835 5328
Bengt Nilsson, CEO: bengt.nilsson@hammerglass.se, +46 733 54 00 29

OM Hammerglass AB
Virksomheden blev startet i 2006 med fokus på ejendomsbranchen og er den eneste virksomhed, som tilbyder brudsikkert isoleringsglas med fuld isoleringsglasgaranti til skoler, butikker, industribygninger m.m. I dag har Hammerglass yderligere to divisioner. Division Infrastruktur står frem med egne løsninger til brudsikre støjskærme, læskærme, jernbanestationer, broer og tunneller. Division Automotive fokuserer på entreprenørmaskiner og udrykningskøretøjer. Selskabet genererer en omsætning på omkring 80 millioner SEK og har 35 ansatte. Ca. 30% af omsætningen kommer fra eksportvirksomhed, med Norden, Tyskland og USA/Kanada som de største aftagere. Selskabet ejes af CEO Bengt Nilsson, LMK Industri AB og af Roy Hansson.