Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse med vores websted (for at tilpasse indholdet, analysere webtrafikken samt for at stille funktioner for sociale medier og annoncer til rådighed). Du godkender anvendelsen af cookies, hvis du surfer videre på webstedet. For mere information om vores private policy klik her>>
Infrastruktur 2017-06-15

Nu løftes ventehallerne på plads i Roslags-Näsby

Ventehaller og elevatorskakt i Hammerglass
SL:s (Storstockholms Lokaltrafik) rejsecenter i Roslags Näsby skal udklædes med Hammerglass brudsikre glasningsløsninger. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem SL, Veidekke og Sweco - hvor Hammerglass AB er underentreprenør til Veidekke. Hammerglass konstruktører har taget aktivt del i Swecos konstruktionsarbejde og har kunnet bidrage med værdifulde erfaringer fra lignende projekter.

– I de seneste år har vi udklædt flere stationsområder som i dele ligner stationen i Roslags Näsby, siger forretningsområdechef Ulf Bergström fra Hammerglass AB. Desuden har vi leveret og monteret tusinder af kvadratmeter støjskærme lang smed SLs sporveje, så vi er godt fortrolige med ordregiverens ønsker. At skulle erstatte knust glas er unødigt og dyrt. Hvis dette derudover indebærer, at sporet skal spærres, løber omkostningerne hurtigt op i store summer.

Monteres på marken og løftes på plads
I og med at hele bygningsprojekter skal foregå mens trafikken ruller normalt på sporene kræves det, at det meste af konstruktionerne kan bygges direkte ved sporområdet, for derefter at kunne blive løftet på plads med et tilsvarende antal store kraner. Selv om konstruktionerne er stabile, er denne type af løft næsten umuligt med normalt glas, da bevægelser i strukturen ville medføre at glasset knuses. Nu kan Hammerglass montører sætte alle ruder på plads mens stålskelettet ligger på marken, hvilket gør montagen endnu nemmere. Alle ruder opmåles og produceres individuelt, så selv om konstruktionen ikke passer 100% i forhold til tegningen, kan montagen af ruderne foregå uden problemer.

SL satser stort
Hele projektet på stationen Roslags-Näsby (Roslagsbanan) omfatter indglasning af to ventehaller, to udvendige elevatorskakte med en glasningshøjde på 10 m samt to indvendige elevatorskakte, gang- og cykelbro over sporet samt en 140 m lang støjskærm i Hammerglass. Indglasning af de 41 m lange ventehaller med Hammerglass er foretaget på montagestedet, for derefter at blive løftet på plads, noget der ikke er muligt med sædvanligt glas.


EJENDOM 2019-05-16

Det har aldrig været billiger at få sikret dine værdier og bygninger med Hammerglass

Den svenske krone er lige nu rekordlav i forhold til den danske krone. Hammerglass® produceres i Sverige, og sendes og faktureres direkte ab fabrik.

  • 300 gange stærkere end traditionelt glas
  • Vejer halvdelen af traditionelt glas
  • Indbrudssikkert & hærværkssikret
  • Skudsikkert & Eksplosionssikret
  • Minimalt vedligehold
  • Estimeret levetid på 40 år
  • Testede og certificerede produkter

Kontakt os på info@hammerglass.dk eller tlf. 2835 5328 eller kontakt en af vores forhandlere for mere info.
De kan læse mere om Hammerglass® til Ejendom, Infrastruktur & Automotive her på www.hammerglass.dk


Infrastruktur 2019-02-27

Hammerglass gør livet roligere i Burlöv

Hammerglass er en del af Trafikverkets kæmpeprojekt ”Fyra Spår”, hvor den sydlige stambane mellem Malmö og Lund fordobler sin sporkapacitet. Allerede 2018 startede Hammerglass sit bidrag til et bedre lydmiljø, idet der blev monteret en brudsikker, højeffektiv støjskærm på broen over Lommavägen i Arlöv.

”Fire spor” og togstrækningen mellem Lund og Arlöv bygges i mange sektioner under markniveau for at reducere støjgener for beboere langs strækningen. Men på de steder hvor det er uundgåeligt at toget kører på markniveau, fx ved Burlöv og landsbyens nye pendlerstation, skal der andre støjdæmpende foranstaltninger til.  Her kommer Hammerglass med sine skræddersyede produkter og sin mangeårig erfaring i støjbekæmpelse langs jernbaneskinner og veje til at sørge for, at støjniveauet langs togstrækningen holdes på et ørevenligt niveau. Ordregiver og bygherre for projektet er Trafikverket og hovedentreprenør er konsortiet NCC/OHL.

Under den kommende periode kommer Hammerglass til at bygge yderligere fire støjskærme, som i alt måler en længde på ca. 200 meter. Hele byggeprocessen løber over et tidsrum på tre år, hvoraf den første etape udførtes under efteråret 2018. En komplicerende faktor ved projektet er, at det ikke er muligt at anvende standardløsninger pga. forbipasserende højhastighedstog.

Ulf Bergström, som er ansvarlig for forretningsområdet Infrastruktur hos Hammerglass AB, kommenterer Hammerglass skræddersyede løsning:
– På grund af at vi må dimensionere skærmene ud fra det forhold, at der passerer højhastighedstogsæt med en hastighed på op til 250 km/h, kan vi ikke anvende standardløsninger. Konstruktionen skal tilpasses for at kunne tåle det tryk som dannes, når et tog med høj fart kører forbi. I dette tilfælde hjælper det at kunne arbejde med egne konstruktører, så løsningen kan optimeres med udgangspunkt i materialet. Trafikverket har valgt os på grund af vores gode referencer og produktet, som med sin holdbarhed sikrer en lang livslængde.
Støjskærmene, som monteres i Hammerglass eget stolpesystem, kommer til at være op til ca. fire meter høje og forsynes med et påtrykt motiv, som både reducerer risikoen for påflyvning af fugle men også virker dekorativt.

Den komplette ordresum for Hammerglass arbejde i denne etape løber op på ca. 5,2 millioner SEK, og med tanken om at der i ”Fire spor” gemmer sig mange flere etaper, er der håb om at kunne levere flere løsninger, som bidrager til et mere sikkert og roligere nærmiljø omkring jernbanen.
– Da hele ”Fire spor” er et kæmpeprojekt, som regnes at være færdig i drift 2024, håber vi at vores tjenester vil blive til nytte i fremtiden. En af vores største styrker er, at vi leverer komplette projekter fra idé til slutbesigtigelse og dermed tager ansvaret for både design og konstruktion, lyder den afsluttende kommentar fra Ulf Bergström.

For spørgsmål eller mere information kontakt venligst følgende personer hos Hammerglass Danmark Aps:
Kim Walbom, Regionsansvarlig Hammerglass Danmark: kim.walbom@hammerglass.dk, +45 2835 5328
Bengt Nilsson, CEO: bengt.nilsson@hammerglass.se, +46 733 54 00 29

OM Hammerglass AB
Virksomheden blev startet i 2006 med fokus på ejendomsbranchen og er den eneste virksomhed, som tilbyder brudsikkert isoleringsglas med fuld isoleringsglasgaranti til skoler, butikker, industribygninger m.m. I dag har Hammerglass yderligere to divisioner. Division Infrastruktur står frem med egne løsninger til brudsikre støjskærme, læskærme, jernbanestationer, broer og tunneller. Division Automotive fokuserer på entreprenørmaskiner og udrykningskøretøjer. Selskabet genererer en omsætning på omkring 80 millioner SEK og har 35 ansatte. Ca. 30% af omsætningen kommer fra eksportvirksomhed, med Norden, Tyskland og USA/Kanada som de største aftagere. Selskabet ejes af CEO Bengt Nilsson, LMK Industri AB og af Roy Hansson.