Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse med vores websted (for at tilpasse indholdet, analysere webtrafikken samt for at stille funktioner for sociale medier og annoncer til rådighed). Du godkender anvendelsen af cookies, hvis du surfer videre på webstedet. For mere information om vores private policy klik her>>

Støjskjærme

Hammerglass Danmark tilbyder CE-mærkede støjskærmsløsninger til veje, broer og jernbaner. Pladernes lave vægt og den hårde overflade gør Hammerglass til et populært valg både ved projektering og ved udskiftning af glas. Nanoteknologi bidrager til at tilsmudsninger fra udstødningsgasser, olie og asfalt ikke sætter sig så fast som på sædvanligt glas. Den estimerede levetid er sat til mere end 40 år. Hammerglass støjskærme findes i brorækværker og trafikdelere samt langs veje og jernbanelinjer i Sverige, Norge og Finland. Læs mere om vores projekter under menufanen REFERENCER>>.

Støjdæmpning

Effekten af en støjskærm beror dels på skærmens højde og tykkelse og dels på de forbikørende køretøjers hastighed. En effektiv støjskærm er 4-6 meter høj. Vi kan være behjælpelige med en akustikberegning, for at finde ud af hvor høj skærmen bør være med hensyn til de lokale forudsætninger. "Chalmers Tekniska Högskola" har ud fra Harmonoise-modellen simuleret støjreduktionen under forskellige forhold. Denne simulation anvendes flittigt af kommuner og konstruktører, for at kunne give et forhåndsbillede af den færdige løsning.

Hammerglass-dimension Støjdæmpning
Hammerglass 8 mm 31 dBRw
Hammerglass 10 mm 32 dBRw
Hammerglass 12 mm 34 dBRw
Hammerglass 15 mm 35 dBRw
Hammerglass 17 mm 36 dBRw

Hammerfoam støjabsorbent

Hammerfoam leveres som et komplet støjabsorberende system til montering på bro, mur, langs veje eller jernbanespor. Systemet baserer på en færdig monteret Hammerglass Ground- eller Bridge-løsning som kompletteres med en højt absorberende måtte, som klemmes fast på Hammerglass-pladen. Hammerfoam vendes for jernbaner ind mod sporsiden og for veje mod vejsiden. På ydersiden af skærmen sidder den hærværkssikre Hammerglass-plade, som desuden er gravet ca. 20 cm ned i jorden. Hammerfoam er flammehæmmende, UV-bestandig og ældningsbestandig. Den tåler kemikalier og højtrykrens ved graffitifjernelse. Hammerfoam er ikke vandabsorberende.

Stolper og fastgørelsessystemer

Hammerglass Støjskærme passer til de fleste stolper og fastgørelsessystemer på markedet. Vi tilbyder desuden egne systemer i varmegalvaniseret stål. Stolperne kan fastgøres i brorækværket, på søjler eller på en mur. Hammerglass-pladerne er oftest 12 mm tykke. Inden pladerne tilskæres måles hvert enkelt afsnit individuelt, hvilket muliggør en produktion af skærme, som følger terrænets niveau. Derfor behøves støjskærmen ikke trappes ved niveauforandringer. Højden og udformningen tages frem for hvert enkelt projekt. Pladerne sikres med en wire eller med gennemgående bolte. Pladerne kan også forsynes med et mønster, i reglen et opalt påtryk mod fuglekollisioner. Teknikken tillader dog også et påtryk i op til 4 farver, f.eks. for byvåben eller et mønster som kan gentages med jævne afstande. Hammerglass-pladerne kan dog også fås i opalfarvet udførelse eller gennemfarvet i en valgfri farve. Samtlige former af trykt eller farvet Hammerglass kan med fordel udstyres med belysning, for at skabe iøjnefaldende effekter. Broer, tunneler og rækværker bliver dermed til lyspunkter i natmørket.

SYSTEM GROUND-2

Komplet system til montage i boltgruppe i terræn eller på mur, langs vej eller jernbanespor. Systemet er CE-mærket. Varmgalvaniserede firkantstolper med fodplade til bundmontage. Kan monteres på støttemur eller med jordspyd. Hammerglass-pladerne klemmes ind mellem en VKR-stolpe og en kraftig klemmeprofil samt sikres med en wire i overkanten. Ved montage på boltgruppe i terræn kan skærmene med fordel nedgraves ca. 20 cm for at at forhindre støjspredning under skærmen. Hammerglass-pladerne monteres på indersiden af stolperne (mod vejen). Kan leveres i op til 6 meters højde.

SYSTEM BRIDGE-2

Komplet system til montage på brorækværksstolper langs vej eller jernbanespor. Varmgalvaniserede stolper til sidemontering på brorækværksstolper. Hammerglass-pladerne klemmes ind mellem en VKR-stolpe og en kraftig klemmeprofil samt sikres med en wire i overkanten. Hammerglass-pladerne monteres på ydersiden af stolperne med en udvendig støtteplade og en gennemgående fastboltning. Montagen udføres fra broens inderside.

SYSTEM BRIDGE-3

Komplet CE-mærket system til montage på ydersiden af kantbjælken af en vej- eller jernbanebro. Normalt vinkles skærmen udad, således at vejrækværkets arbejdsbredde kan opretholdes. Hammerglass-pladerne klemmes ind mellem en VKR-stolpe og en kraftig klemmeprofil samt sikres med en wire i overkanten. Kan leveres i op til 6 meters højde.

Konstruktion og montage

Kontakt os allerede i idéfasen. Vores konstruktører hjælper gerne med tegninger forslag til funktionelle løsninger. Vi giver gerne tilbud på komplette projekter: Målskårne Hammerglass-plader, stolper, fastgørelsessystemer og montage.

  • Pladerne produceres efter mål efter at stålskelettet osv. er færdig monteret
  • Færdige løsninger for fastgørelse og montage
  • 300 gange stærkere end glas
  • Vejer kun halv så meget som glas
  • Intet glasbrud
  • Minimal vedligeholdelse
  • Frit udsyn over omgivelsen