EL-BESKYTTELSESSKÆRME

En livredder på 12 millimeter

hammerglass infrastruktur elskyddstak 1300x150-8

El-beskyttelseskærme til jernbanespor

Sammen med det svenske Trafikverket har Hammerglass udviklet en moderne elbeskyttelsesskærm for at erstatte de gamle skærmtage i metal over køreledninger. Skærmtagene er styrkeberegnet ud fra sne-, vind- og toglast. Hammerglass-pladernes glatte overflade bidrager til at snavs og forureninger skylles bort med regnen. Overfladebehandlingen giver desuden en UV-beskyttelse på 99,96%, hvilket medfører, at materialet hverken bliver grumset eller udbleges eller på anden måde forandrer sin optiske kvalitet over tiden.

hammerglass elskyddstak

Elbeskyttelseskærme redder liv

Risikoen for el-ulykker med alvorlige personskader som følge er altid givet i nærheden af højspænding og kontaktledninger. Tagløsningen i brudsikkert Hammerglass opfylder retningslinjer for el-sikkerhed ved montage på bro over jernbanespor. Konstruktionen sammensmelter med omgivelserne og udgør samtidig en tæt afskærmning ned mod den strømførende køreledning.

 

  • 12 mm tykt Hammerglass, monteret i et vinklet stolpesystem som er boltet fast på siden broens kantbjælke
  • Tæt afskærmning mod den strømførende køreledning
  • Vand- og pillesikkert
  • Styrkeberegning ud fra sne-, vind og toglast
  • Opfylder de til støjskærme stillede krav i henhold til CE-standarden EN-14388
  • Udførelsesklasse EXC2 eller EXC3
  • Kan monteras som stänkskydd vid trafikplatser

   

Download produktark

hammerglass elskyddstak
TEKNISK SPECIFIKATION  

Maks bredde Hammerglass

Maks højde Hammerglass

Tykkelse Hammerglass-plader

2000 mm

2000 mm

12 mm

Godsdimension VKR

Godsdimension U-profil

120x120x8

44x26x4

Vejrækværkets arbejdsbredde

 1000 mm

Fastgørelsesmetode Forudsætningsbaseret

Konstruktion og montage

Vores tagløsninger består af 12 mm tykt Hammerglass, monteret i et vinklet stolpesystem som er boltet fast på siden broens kantbjælke. Ved brorenovering eller nybyggeri monteres stolperne med en fodplade under rækværksstolpen. Tagets styrkeberegning foretages ved simulering af vindlaster fra toge samt almindelige sne- og vindlaster og følger de til støjskærme stillede krav i henhold til CE-standarden EN-14388. Løsningen er både vandsikker og pillesikker, og kan fremstilles i udførelsesklasse EXC2 eller EXC3. Vi kan tilbyde den komplette entreprise med demontering af det eksisterende skærmtag og montering af det nye skærmtag i Hammerglass. Vores konstruktører ligger inde med færdige DWG-tegninger og fastgørelsesløsninger.