Fördelar när Hammerglass deltar tidigt i dialogen

hammerglass ängelholm station

Ängelholms nya station är en del i Trafikverkets projekt ”Ängelholm-Maria”, dubbelspårsutbyggnad, där Hammerglass har utfört två hisstorn, inglasade trappor samt gångbro över spår. Tack vare en tidig dialog med Trafikverket kunde vi bistå med specifika kunskaper kring polykarbonat. Önskemålet var att fokusera på minskade underhållskostnader och materialet skulle också uppfylla gällande krav för el- och personskydd, samt ha en UV-beständighet på 99,96 procent. För att kunna uppfylla en sådan kravspecifikation krävdes Hammerglass eller likvärdigt material.

– Tillsammans med Skanskas konsulter fick vi sedan möjlighet att fortsätta bolla lösningar med Trafikverket, vilket bland annat ledde till att underliggande konstruktion blev optimal för fastsättning av Hammerglass, säger projektteamet på Hammerglass Infrastruktur.

Materialets egenskaper bör styra

– Det är viktigt att känna till polykarbonatens egenskaper för att utnyttja det på rätt sätt. Fel typ av infästning kan till exempel leda till läckande vatten i ett hisstorn där det finns elektronik, eller en konstruktion som står och slår i stormbyar. Vi får ofta frågor kring materialegenskaper och bistår gärna med råd och kunskap. Vi har ju en mängd stationsprojekt att referera till.

hammerglass ängelholm station inglasade trappor
hammerglass ängelholm station hisstorn

Installation
2022-2023

System
Hammerglass 12 mm Clear

Hammerglass 15 mm Clear

Beställare
Skanska

Montage
Hammerglass AB

Flere referencer